PSE S.A. dofinansowały modernizację SUW w Siekierczynie

Po wielu latach funkcjonowania, siekierczyńska Stacja Uzdatniania Wody poddana została gruntownej modernizacji. Zrealizowanie tej inwestycji stało się niezbędne ze względu na intensywny w ostatnich latach rozwój Gminy Siekierczyn. W ślad za tym, koniecznym stało się podniesienie niezawodności dostaw wody pitnej, przez zwiększenie udziału energii odnawialnej w zasilaniu stacji, wraz z gromadzeniem energii gwarantującym nieprzerwane, alternatywne, ekologiczne i bezpieczne jej funkcjonowanie.

Po wielu latach funkcjonowania, siekierczyńska Stacja Uzdatniania Wody poddana została gruntownej modernizacji. Zrealizowanie tej inwestycji stało się niezbędne ze względu na intensywny w ostatnich latach rozwój Gminy Siekierczyn. W ślad za tym, koniecznym stało się podniesienie niezawodności dostaw wody pitnej, przez zwiększenie udziału energii odnawialnej w zasilaniu stacji, wraz z gromadzeniem energii gwarantującym nieprzerwane, alternatywne, ekologiczne i bezpieczne jej funkcjonowanie.

Realizacja tej strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy inwestycji, stała się możliwa dzięki staraniom Wójta Gminy Siekierczyn – Pana Dariusza Furdykoń oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., które od lat są Partnerem Gminy Siekierczyn. Całkowity koszt wykonania tego zadania to 265 845,81 zł., natomiast wsparcie jakiego udzieliło PSE S.A. to kwota 60 000 złotych.

W ramach realizacji inwestycji wybudowano instalację fotowoltaiczną, sterowniczą oraz magazyn energii, które pozwolą na poprawę niezawodności bezpieczeństwa zasilania energetycznego i dostaw wody. Co za tym idzie zmniejszeniu ulegną koszty obsługi SUW, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć będzie można na dalszy rozwój naszej gminy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są inicjatorem i organizatorem wielu akcji i programów skierowanych do organizacji na terenach, na których PSE realizują swoje projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Celem realizowanych programów jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacji życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Dodatkowe informacje o działalności PSE można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.energetycznykompas.pl.

Dziękujemy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. za wsparcie kolejnego ważnego projektu, realizowanego dla dobra mieszkańców naszej gminy!