Przyjęto rekordowy budżet powiatu lubańskiego!

Radni Powiatu Lubańskiego uchwalili budżet na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

Radni Powiatu Lubańskiego uchwalili budżet na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

Najważniejszym punktem ostatniej sesji rady powiatu lubańskiego było przyjęcie budżetu na rok 2024, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych.

Budżet Powiatu Lubańskiego na 2024 r. po stronie dochodowej wynosi ponad 110 milionów 948 tysięcy złotych, a wydatkowej przekroczy 114 milionów 751 tysiące złotych.

To skutek, po pierwsze charakteru realizowanych zadań, na które powiat otrzymał środki w roku ubiegłym, a wydatki na ich realizacje poniesione zostaną  dopiero w tym roku. W głównej mierze są to projekty unijne oraz rządowe. 

Ważną częścią sesji było również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego, która przyjęta została jednogłośnie. Należy podkreślić, że budżet na 2024 jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rekordowy budżet przeznaczony zostanie na kolejne inwestycje, sprzyjające rozwojowi powiatu. Kwota na inwestycje przekroczy 29 mln złotych. To środki finansowe na m.in. przebudowę powiatowych dróg (ponad 12 mln 624 tys. zł), doposażenie i remonty w lubańskim szpitalu (3 mln 990 tys. zł), czy wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych (10 mln 879 tys. zł) . Ten rekordowy budżet to sukces całej rady. Dziękuję wszystkim radnym, którzy głosowali za jego przyjęciem – podsumowuje Walery Czarnecki, starosta lubański.

Podczas sesji dodatkowo rada podjęła 17 uchwał dotyczących funkcjonowania powiatu.