Kolejna droga w Zarębie zyskała nową nawierzchnię

Zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej - ulicy Zielonej w Zarębie. Nową nawierzchnię w asfaltowym standardzie zyskał odcinek drogi o długości 527 m. Prace swoim zakresem objęły zarówno remont konstrukcji nawierzchni oraz elementów odwodnienia i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu, jak również wybudowanie nowych 26 punktów oświetleniowych oraz wymianę istniejących starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne LED. Modernizacji poddana została również infrastruktura sterująco – pomiarowa, obsługująca oświetlenie uliczne.

Zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej - ulicy Zielonej w Zarębie. Nową nawierzchnię w asfaltowym standardzie zyskał odcinek drogi o długości 527 m. Prace swoim zakresem objęły zarówno remont konstrukcji nawierzchni oraz elementów odwodnienia i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu, jak również wybudowanie nowych 26 punktów oświetleniowych oraz wymianę istniejących starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne LED. Modernizacji poddana została również infrastruktura sterująco – pomiarowa, obsługująca oświetlenie uliczne.

Głównym celem inwestycji było umożliwienie bezpiecznego dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej, kultu religijnego, cmentarzy i domostw oraz zapewnienie dostępu służbom komunalnym i ratowniczym. Natomiast nowa, energooszczędna infrastruktura oświetleniowa przyczyni się do wzrostu oszczędności zużycia energii, zmniejszenia śladu węglowego w środowisku oraz poprawi bezpieczeństwo poruszających się pieszych i kierujących pojazdami. Równocześnie, dla całościowego i kompleksowego rezultatu, w modernizowanym pasie drogi uporządkowane zostały zdegradowane odcinki sieci wodnokanalizacyjnych.

Wykonanie tej inwestycji jest efektem wielomiesięcznej wytężonej pracy zespołu ludzi działających pod kierownictwem Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń. Prace rozpoczęła wnikliwa analiza problemów zgłaszanych zarówno przez mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Zielonej, jak również radnych oraz członków rady sołeckiej. Następnie wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowa, która swoim zakresem objęła zarówno modernizację drogi jak również infrastruktury jej towarzyszącej. Kolejnymi etapami realizacji inwestycji było pozyskanie środków finansowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a następnie wyłonienie wykonawcy.

Dzięki oddanemu właśnie do użytku kolejnemu odcinkowi kompleksowo zmodernizowanej drogi, zwiększyło się zarówno bezpieczeństwo jej użytkowników, jak również podniesiony został standard życia mieszkańców naszej gminy.