Sesja budżetowa Gminy Siekierczyn

Obrady rozpoczęła część uroczysta, w trakcie której Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, wręczył nauczycielom awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego, równocześnie gratulując dotychczasowych osiągnięć oraz życząc dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Obrady rozpoczęła część uroczysta, w trakcie której Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, wręczył nauczycielom awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego, równocześnie gratulując dotychczasowych osiągnięć oraz życząc dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

W dalszej części sesji przedstawiony został projekt uchwały budżetowej na rok 2024. Przyszłoroczny budżet zaplanowany przez Wójta Gminy Siekierczyn jest proinwestycyjny, prospołeczny i prorozwojowy oraz ukierunkowany na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców i intensywny rozwój naszej gminy.

W tym miejscu warto wskazać najważniejsze z planowanych zamierzeń, których realizacja będzie miała miejsce już wkrótce - w 2024 roku. Są to między innymi:

 • budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych,
 • remonty i przebudowy dróg gminnych publicznych,
 • budowa remizy OSP w Rudzicy,
 • budowa lekkiej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Siekierczynie,
 • rozbudowa infrastruktury oświetleniowej,
 • remont auli środowiskowej (tzw. „pod 35”) w Zarębie,
 • rewitalizacja obiektu pałacowego w Zarębie,
 • budowa systemu monitoringu wizyjnego w Nowej Karczmie,
 • modernizacja „Orlików” w Zarębie i w Siekierczynie,
 • modernizacja placu zabaw w Rudzicy,
 • utworzenie „parku kieszonkowego” w Siekierczynie Górnym,
 • remonty i modernizacja infrastruktury drogowej.

W związku z pozyskaniem dotacji celowych wykonane zostaną również prace związane z odtworzeniem wieży i dzwonnicy kościelnej w Zarębie oraz wymiany pokrycia dachowego kościoła w Rudzicy.

Zaproponowany przez Włodarza naszej gminy budżet został przyjęty jednogłośnie, przez całą, składającą się z piętnastu radnych, Radę Gminy Siekierczyn.

Jak Państwo widzicie czeka nas rok pełen wyzwań i wytężonej pracy. Pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy Siekierczyn szczególne podziękowania skierował do Skarbnik Gminy Siekierczyn Pani Marzeny Palczyńskiej za wykonanie wytężonej w ostatnim okresie pracy związanej z przygotowaniem przyszłorocznego budżetu oraz Radnym Gminy Siekierczyn za jednogłośne poparcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz konstruktywną i owocną współpracę w mijającym 2023 roku.