Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Leśna na 2024

Harmonogram należy zweryfikować co kwartał pod kątem ewentualnych zmian.

Harmonogram należy zweryfikować co kwartał pod kątem ewentualnych zmian.

Harmonogram tutaj