Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Organizator: Urząd Miasta Lubań
Termin realizacji zadań: 01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota przeznaczona na zadania: 64 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Tytuł oferty: Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO w okresie I-XII 2024
Oferent: Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"
Kwota dofinansowania: 64 000,00 zł

ŁĄCZNIE KWOTA DOFINANSOWANIA: 64 000,00 zł

Załączniki

Organizator: Urząd Miasta Lubań
Termin realizacji zadań: 01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota przeznaczona na zadania: 80 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Tytuł oferty: Organizacja terapii i profilaktyki w kierunku uzależnień
Oferent: Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agat”
Kwota dofinansowania: 40 0000,00 zł

2. Tytuł oferty: Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspierane inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od  alkoholu i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
Oferent: Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”
Kwota dofinansowania: 40 0000,00 zł

ŁĄCZNIE KWOTA DOFINANSOWANIA: 80 000,00 zł

Załączniki