Poświąteczna zbiórka choinek

Do 7 lutego spod boksów odbierane będą choinki.

Do 7 lutego spod boksów odbierane będą choinki.

W przypadku domów jednorodzinnych choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów Bio.