Wieści z placu budowy Rowerowego Parku Umiejętności

Trwa budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Lubaniu. Pump&jump, mini jump, drewniane pomosty, kłody, tepsy – to dodatkowe przeszkody, które uatrakcyjnią trasę rowerową służącą doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim.

Trwa budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Lubaniu. Pump&jump, mini jump, drewniane pomosty, kłody, tepsy – to dodatkowe przeszkody, które uatrakcyjnią trasę rowerową służącą doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim.

W Lubaniu mamy sporą grupę sympatyków jazdy na rowerze i właśnie między innymi dla nich w naszym mieście powstaje park rowerowy wkomponowany w ukształtowanie terenu na Zielonym Wzgórzu.

Zadanie inwestycyjne na Zielonym Wzgórzu w Lubaniu pn.: „Budowa rowerowego parku umiejętności przy ul. Jana Pawła II” miało się zakończyć w roku 2023. O inwestycji pisaliśmy tutaj Rowerem przez Lubań. Termin zakończenia prac został przeniesiony na wiosnę 2024 roku z uwagi na zmiany w projekcie, o które wnioskowali potencjalni użytkownicy parku - przedstawiciele klubu sportowego Kwisa Lubań.

W listopadzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Lubań, Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli firmy, która opracowała wytyczne do projektowania elementów technicznych tras MTB – XC dla Dolnośląskich Parków Umiejętności oraz przedstawicieli Klubu „Kwisa” Lubań. Ustalenia dotyczyły zagęszczenia ilości przeszkód na trudniejszej trasie rowerowej dla profesjonalistów. Zgodnie z projektem budowlanym w parku umiejętności miało docelowo znaleźć się 12 przeszkód.

Na spotkaniu postanowiono, że na wyznaczonych trasach rowerowych znajdzie się dodatkowych 12 przeszkód, które znacznie urozmaicą trasę przejazdu i sprawią, że stanie się ona jeszcze bardziej wymagająca i atrakcyjna zarazem. Będą to między innymi: ścieżka utwardzona warstwą kruszywa, podjazdy z kamieniami, stepsy - schody z belek drewnianych, bloków betonowych lub kamiennych, drewniane pomosty lub rampy pokryte antypoślizgową powierzchnią, kłody, mini jump - kładki z wybiciem i lądowaniem na terenie pochyłym, pump&jump, dropy.

Na chwilę obecną dokumentacja określająca dodatkowe przeszkody na trasie rowerowego parku umiejętności oczekuje na akceptację przez inspektora nadzoru tego zadania.

Dalszym krokiem będzie akceptacja zmian projektowych i dokonanie wyceny przeszkód przez wykonawcę prac.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji został wydłużony do końca czerwca 2024 r.

Finansowanie lubańskiej inwestycji pochodzi z trzech źródeł: budżetu Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu miasta.

(ŁCR/UM)