Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok

PRZEDSIĘBIORCY prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w prowadzonym punkcie sprzedaży do 31 stycznia 2024 r.

PRZEDSIĘBIORCY prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w prowadzonym punkcie sprzedaży do 31 stycznia 2024 r.

Wysokość opłat

Opłata podstawowa wynosi:
525 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
525 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2 100 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

W przypadku, gdy sprzedaż przekroczyła próg podstawowy opłata wzrasta:

  1. przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wpłacić:

jednorazowo do 31 stycznia 2024 r.

lub

w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września

na konto Urzędu Miejskiego na rachunek bankowy:14 8392 0004 4200 1368 3000 0030, podając: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty.

UWAGA:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Informacje dodatkowe

Jeśli oświadczenie będzie składane przez pełnomocnika, pamiętać należy o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto urzędu Miejskiego w Leśnej.

Składanie dokumentów możliwe jest w godzinach pracy urzędu w budynku ratusza, ul. Rynek 19, pokój nr 9 lub w sekretariacie urzędu.