Dyżury poradnictwa specjalistycznego w styczniu 2024 r.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

24.01.2024 r. - godz. 10.00-12.00

Terapeuta

31.01.2024 r. - godz. 10.00-12.00

Prawnik

27.01.2024 r. – godz. 11.00-14.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334