Ferie zimowe #podokiemsanepidu

Ferie zimowe to idealny czas na relaks, odpoczynek od obowiązków szkolnych i nauki. Zadbamy o to, abyście spędzili ten czas bezpiecznie i zdrowo. 15 stycznia rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych. Jako pierwsi będą wypoczywać uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Ferie zimowe to idealny czas na relaks, odpoczynek od obowiązków szkolnych i nauki. Zadbamy o to, abyście spędzili ten czas bezpiecznie i zdrowo. 15 stycznia rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych. Jako pierwsi będą wypoczywać uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadbają o to, aby dzieci spędziły czas bezpiecznie i zdrowo. Podobnie jak latem sanepid sprawdzi warunki w miejscach wypoczynku w każdej formie – zarówno wyjazdowej np. na obozach, jak i w miejscu zamieszkania np. na półkoloniach i „zimach w mieście”.  Kontrole mogą mieć charakter planowy lub interwencyjny - po zgłoszeniu nieprawidłowości zgłoszonych np. przez rodziców uczestnika obozu.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ocenią m.in.:

  • warunki zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc - niedopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia miejsc noclegowych w pomieszczeniach;
  • mikroklimat pomieszczeń: tj. sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, otwieralność okien co najmniej 50% ich powierzchni, odpowiednią temperaturę zależną od sposobu wykorzystania pomieszczenia;
  • zapewnienie dostatecznej ilości urządzeń sanitarnych, w tym dostęp do bieżącej ciepłej wody i środków utrzymania higieny osobistej;
  • stan techniczny mebli i sprzętów;
  • bieżącą czystość miejsc wypoczynku, mebli i sprzętów;
  • posiadanie przez personel aktualnej dokumentacji zdrowotnej;
  • sposób zapewnienia opieki medycznej;
  • warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia;
  • stan czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

Ferie zimowe – informacje dla rodziców

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy wypoczynek twojego dziecka jest zarejestrowany w bazie publikowanej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Możesz tam uzyskać szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca, w którym twoje dziecko będzie spędzać czas. Z tej bazy korzystają także służby, które sprawują nadzór nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego organizowanego na terenie kraju, m. in. sanepid i straż pożarna.

Jeśli warunki higieniczno-sanitarne w miejscu wypoczynku twojego dziecka budzą wątpliwości, zgłoś to do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu