Dla poprawy jakości powietrza

Zanieczyszczenie powietrza to problem, który dotyka wiele miast w Polsce. Przestarzałe, nieefektywne źródła ciepła są źródłem niskiej emisji. Ich skutkiem może być smog, a przede wszystkim zwiększona zachorowalność na choroby układu krążenia i oddychania.

Zanieczyszczenie powietrza to problem, który dotyka wiele miast w Polsce. Przestarzałe, nieefektywne źródła ciepła są źródłem niskiej emisji. Ich skutkiem może być smog, a przede wszystkim zwiększona zachorowalność na choroby układu krążenia i oddychania.

Samorząd Lubania na wielu polach stara się wspomagać mieszkańców w wymianie źródeł ciepła, biorąc udział w programach lokalnych i ogólnopolskich. 

Na początku roku został rozliczony i zakończony projekt "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Lubań". Projekt był dofinansowany z EFRR w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

W ramach projektu zmodernizowano 145 źródeł ciepła, dzięki czemu mieszkańcy naszego miasta mogli zainstalować w swoich domach:

  • 113 instalacji gazowych, w tym 5 z instalacją paneli fotowoltaicznych,
  • 10 kotłów na biomasę,
  • 7 pomp ciepła (w tym 2 z instalacją paneli fotowoltaicznych),
  • 15 podłączeń do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu.

Wydatki, poniesione w ramach modernizacji, to ogółem 3 118 326,79 zł, w tym koszty kwalifikowane to 2 875 645,66 zł. Dofinansowanie wyniosło w sumie 2 444 298,81 zł. 

Zachęcamy do dalszych działań, przypominając jednocześnie, że do lipca 2024 roku mamy obowiązek pozbycia się pozaklasowych pieców (tzw. kopciuchów). 

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą aplikować do programu „Czyste Powietrze”. Miasto zgłosiło również akces do programu „Ciepłe Mieszkanie”, z którego w pierwszej połowie tego roku będą mogli skorzystać właściciele lub najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a także wspólnoty mieszkaniowe. 

(UM/ ŁCR)