Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień.

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień.

Nazwa konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień
Termin realizacji zadań: 01.02.2024-31.12.2024
Kwota przeznaczona na zadania: 150 000,00 zł

Wyniki konkursu:

1. Nazwa oferenta: Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Kwisa" Lubań
Tytuł oferty: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu kolarstwa
Kwota przyznanej dotacji: 30 000,00

2. Nazwa oferenta: Akademia Sportu Prime Lubań
Tytuł oferty: Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate olimpijskiego oraz udział w zawodach i turniejach Polskiej Unii Karate jako sposób przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
Kwota przyznanej dotacji: 10 000,00

3. Nazwa oferenta: FUNDACJA MA-KO SPORT LUBAŃ
Tytuł oferty: Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki
Kwota przyznanej dotacji: 20 000,00

4. Nazwa oferenta: Klub Sportowy Lubań Basket
Tytuł oferty: Organizacja treningów koszykówki
Kwota przyznanej dotacji: 5 000,00

5. Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy "ORKA" Lubań
Tytuł oferty: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Kwota przyznanej dotacji: 25 000,00

6. Nazwa oferenta: Fundacja Fucco
Tytuł oferty: Aktywna Asertywność
Kwota przyznanej dotacji:  0,00

7.Nazwa oferenta:
Tytuł oferty: Klub Sportowy Łużyce Lubań
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień
Kwota przyznanej dotacji: 30 000,00

8. Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań
Tytuł oferty: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  z tenisa stołowego z elementami profilaktyki uzależnień
Kwota przyznanej dotacji: 10 000,00

9. Nazwa oferenta: Klub Sportowy Bojan Boks
Tytuł oferty: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje pozalekcyjnych zajęć boksu olimpijskiego z elementami profilaktyki uzależnień oraz organizację Turnieju Bokserskiego im. Jerzego Potamana
Kwota przyznanej dotacji: 20 000,00

Razem: 150 000,00