Medale za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie" w Gminie Siekierczyn

Wójt Gminy Siekierczyn i Urząd Stanu Cywilnego zapraszają Pary Małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1974 roku na terenie gminy Siekierczyn oraz poza nią, a obecnie zamieszkują na terenie gminy Siekierczyn, do złożenia wniosku o przyznanie medalu za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie".

Wójt Gminy Siekierczyn i Urząd Stanu Cywilnego zapraszają Pary Małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1974 roku na terenie gminy Siekierczyn oraz poza nią, a obecnie zamieszkują na terenie gminy Siekierczyn, do złożenia wniosku o przyznanie medalu za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie".

Nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  to honorowe odznaczenie osób, które przeżyły nieprzerwanie 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Stanu Cywilnego w Siekierczynie występuje z inicjatywą nadania medali wtedy, gdy zamieszkali w  Gminie Siekierczyn  Jubilaci (Jubilat) lub ich najbliższa rodzina zgłoszą taką wolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siekierczynie,  pok. nr 1, tel. 75 7221778 wew. 14.

Serdecznie zapraszamy!