Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Platerówka.

Bioodpady w Gminie Platerówka zostaną odebrane 24 stycznia br.

Bioodpady w Gminie Platerówka zostaną odebrane 24 stycznia br.