Warsztaty metodyczne dla kadry dydaktycznej w ramach szkoleń kwalifikowanych

W dniach 16-18 stycznia 2024 r. odbyły się warsztaty metodyczne dla kadry dydaktycznej realizującej zajęcia w ramach szkoleń kwalifikowanych.

W dniach 16-18 stycznia 2024 r. odbyły się warsztaty metodyczne dla kadry dydaktycznej realizującej zajęcia w ramach szkoleń kwalifikowanych.

W warsztatach, poza przedstawicielami Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG, wzięli udział wykładowcy i instruktorzy z Wyższej Szkoły SG w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie zaangażowani w proces nauczania z następujących zakresów: ochrona granicy państwowej, zagadnienia prawne, w tym tematyka postępowania z cudzoziemcami, kontrola ruchu granicznego, bezpieczeństwo w komunikacji, wychowanie fizyczne obejmujące również strzelanie oraz taktyki i techniki interwencji.

Przedsięwzięcie było poświęcone omówieniu stosowanych metod i standardów, a także wymianie doświadczeń, szczególnie w aspekcie rozpoczynającej się w dniu 22 stycznia br. pierwszej edycji szkolenia podstawowego, a następnie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, które będą realizowane według nowych programów szkolenia.