Konsultacje społeczne dla mieszkańców miejscowości Smolnik

Na wniosek właścicieli działek położonych w miejscowości Smolnik Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców Sołectwa Smolni w sprawie nadania nazwy ulicy Truskawkowa.

Na wniosek właścicieli działek położonych w miejscowości Smolnik Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców Sołectwa Smolni w sprawie nadania nazwy ulicy Truskawkowa.

Konsultacje potrwają w okresie od 22 stycznia do 11 lutego 2024 r. Wszelkie uwagi, opinie lub propozycje należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leśnej.