Funkcjonariusze SG rozpoczęli szkolenie podstawowe w OSS SG w Lubaniu

22 stycznia 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się inauguracja szkolenia podstawowego dla 148 funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

22 stycznia 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się inauguracja szkolenia podstawowego dla 148 funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

W imieniu Komendanta Ośrodka młodych adeptów służby granicznej przywitał płk SG Tomasz Różański - Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych. Zwracając się do słuchaczy, pogratulował im pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji oraz życzył samych sukcesów podczas zdobywania wiedzy.

Głównym celem realizowanego szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W tym czasie funkcjonariusze będą poznawać aspekty teoretyczne i praktyczne funkcjonowania formacji, a następnie po pozytywnie zaliczonych egzaminach na kursie podstawowym, będą kontynuować naukę w zakresie szkolenia podoficerskiego.