Bioróżnorodność motorem lubańskich inwestycji

Ponad 10,5 miliona złotych są warte inwestycje, które Gmina Miejska Lubań zrealizuje dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Ponad 10,5 miliona złotych są warte inwestycje, które Gmina Miejska Lubań zrealizuje dzięki wsparciu funduszy unijnych.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji otrzymaliśmy dofinansowanie trzech projektów:

  • Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II.
  • Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno-błotnego cieku Gozdnica - Lubańskie Planty - etap III.
  • Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej wokół Lubańskich Stref Bioróżnorodności.

Łączna kwota dofinansowania to prawie 7,5 miliona złotych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to projekt skupiający sąsiadujące ze sobą gminy w tworzeniu wspólnej strategii rozwoju.

W ubiegłym roku burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński podpisał międzygminne porozumienie w sprawie zasad współpracy stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji.

Dziś już wiemy, że – decyzją sygnatariuszy porozumienia - trzy lubańskie inwestycje weszły na listę główną projektów, które zostaną zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych. Wszystkie dotyczą podniesienia walorów rekreacyjno-turystycznych miasta w oparciu o utworzenie obszarów bioróżnorodności.

Pierwszy z projektów dotyczy rozbudowy Lubańskich Plant z zachowaniem siedlisk roślin i zwierząt, w tym żeremi bobrowych.

Szacowana wartość inwestycji to 3 660 000 zł, w tym wkład UE 2 520 000 zł. Przewidywany termin realizacji to 2026 rok.

Projekt przewiduje utworzenie infrastruktury służącej ochronie przyrody, infrastruktury ekologicznej (ule, łąki kwietne), punktów informacyjnych i obserwacyjnych, ale także ścieżek, pomostów, ławek itp. Co ważne teren zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Kolejny projekt dotyczy trzeciego etapu Lubańskich Plant poprzez zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno-błotnego cieku Gozdnica.

Szacowana wartość inwestycji to 4 600 000 zł, w tym wkład UE 3 220 000 zł. Przewidywany termin realizacji to lata 2026 - 2027.

Przedsięwzięcie przewiduje regenerację siedlisk cennych przyrodniczo roślin i ptaków. Dla szukających kontaktu z przyrodą mieszkańców stworzone zostaną ścieżki ze stanowiskami edukacyjnymi, pomostami (z lunetą do obserwacji siedlisk wodnych oraz stacją meteorologiczną), mostkiem pieszym oraz ogrodem deszczowym.

Budowa i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej wokół Lubańskich Stref Bioróżnorodności to projekt, który Lubańskie Planty włączy w sieć dróg rowerowych.

Wartość inwestycji to 2 412 290 zł, w tym wkład UE 1 688 603 zł. Przewidywany termin realizacji to lata 2026 - 2027.

Projekt obejmuje wykonanie 2 km tras rowerowych. Umożliwi to połączenie istniejących i realizowanych już tras z trasami w Gminie Siekierczyn, a poprzez nią z Gminą Leśna i dalej do granicy polsko-czeskiej. Będzie to trasa asfaltowo-szutrowa, przy której powstanie miejsce postojowe oraz tablice edukacyjno-informacyjne. Przebieg w pobliżu stref bioróżnorodności, omawianych w dwóch wcześniejszych projektach, umożliwi dostęp do nich rowerzystom, ale także osobom ze szczególnymi potrzebami, poprzez właściwe oznakowanie tras, sprofilowanie zakrętów, wypłaszczenie stromych podjazdów i właściwe okrawężnikowanie. 

Projekty tworzą spójną całość, dzięki czemu nasze miasto zyska unikatową trasę, nie tylko dla rowerzystów.

(ŁCR)