Kwalifikacja wojskowa w Lubaniu

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym, a mają ukończony 18. rok życia.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym, a mają ukończony 18. rok życia.

W Lubaniu kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach 5 – 7 lutego 2024 roku w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2 (2. piętro). 

Więcej informacji na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/