Komunikat Burmistrza Miasta Lubań

Informujemy, że opublikowaliśmy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

Informujemy, że opublikowaliśmy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

Nieruchomości przeznaczono do oddania w najem lub dzierżawę.

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2024 roku wraz z wykazem nieruchomości można przeczytać na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań, ulica 7 Dywizji 14. Będzie ono wywieszone przez 21 dni.

Zarządzenie jest dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz jako załącznik do tego ogłoszenia.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.).

Sprawę prowadzi:

Inspektor Kornelia Martyniak,
Wydział GGNiR, Urząd Miasta Lubań
7-mej Dywizji 14, pierwsze piętro, pokój nr 2,
Tel.: 75 646 44 24

Załączniki