Sztuczna inteligencja - fakty i mity

Wykład prorektora KANS.

"Sztuczna inteligencja - fakty i mity" to kolejny wykład otwarty, który wygłoszony zostanie 02.02.2024 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Do jego wygłoszenia zaproszony został prorektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych dr hab. Wiesław Cetera.


Wiesław Cetera jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii technicznej i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Doktorem habilitowanym nauk o mediach i komunikacji.

Założycielem i redaktorem naczelnym jednego z pierwszych w Polsce czasopism informatycznych oraz autorem i współautorem ponad stu monografii, leksykonów i artykułów z zakresu ekonomii mediów, poligrafii, logistyki, innowacji, stylometrii i analizy dużych zasobów danych (big data).

Autorem i kierownikiem projektów badawczych dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w analizach i projektowaniu strategii, szacowaniu ryzyka i identyfikacji zagrożeń. (www.jelonka.com)