Nagrody Starosty Lubańskiego. Wystartowała procedura

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród lub wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym za 2023 rok.

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród lub wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym za 2023 rok.

Starosta Lubański zaprasza do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród lub wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym za 2023 rok. 

Nagrodę lub wyróżnienie mogą otrzymać:

  • osoby fizyczne, które reprezentują barwy klubu działającego i zarejestrowanego na terenie Powiatu Lubańskiego lub osoba, która pochodzi z terenu Powiatu Lubańskiego i osiąga wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym,
  • trenerzy prowadzący szkolenia w klubach działających i zarejestrowanych na terenie Powiatu Lubańskiego, którzy angażują się w działalność klubu i popularyzowanie sportu na terenie powiatu a ich zawodnicy osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

  • władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego ze względu na dyscyplinę sportową,
  • zainteresowani zawodnicy (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku zawodników niepełnoletnich),
  • osoby, kluby, stowarzyszenia nie związane z zawodnikiem lub trenerem, który ma ubiegać się o nagrodę lub wyróżnienie Starosty Lubańskiego.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego regulują uchwały:

1) Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego  dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2) Nr II/23/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zgłoszenia wraz z klauzulą RODO i oświadczeniem w przypadku niepełnoletnich sportowców prosimy kierować na sekretariat. W zgłoszeniu proszę o dopisanie nr rachunku bankowego (w przypadku osoby niepełnoletniej można wskazać rachunek bankowy opiekuna prawnego) co ułatwi w przypadku przyznania nagrody, jej przekazanie.

Starostwa Powiatowego w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2,
59-800 Lubań 

w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r. – decyduje data wpływu.