Mobilny Punkt Informacyjny w Lubaniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców miasta Lubań do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców miasta Lubań do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w  Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.               

Wskaże kierunki wsparcia w ramach aktualnej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mieszkańców Lubania zapraszamy na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu  Informacyjnego 16 lutego 2024 r.  w  godz. 10.30-13.00

Miejsce: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, u. Rynek-Sukiennice 38  sala konferencyjna (parter) 

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku