Egzaminy teoretyczne na kategorie A w lubańskim OT DORD

Od 21 lutego w lubańskim Oddziale Terenowym Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego będą przeprowadzane egzaminy teoretyczne na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Od 21 lutego w lubańskim Oddziale Terenowym Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego będą przeprowadzane egzaminy teoretyczne na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Do egzaminów praktycznych będzie można – tak, jak dotychczas – podejść w ośrodkach w Legnicy, Bolesławcu i Jeleniej Górze. 

Zapisy na egzaminy teoretyczne w DORD Legnica Oddział Terenowy Lubań:

  • w Biurze Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 768 660 251 wew. 110 w godzinach 8.00 – 14.00,
  • za pośrednictwem strony info-car.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 768660251 wew.110 lub 603 111 387.


O uprawnienia kategorii AM można starać się po ukończeniu 14 lat za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

Przy kategorii A1 – po ukończeniu 16 lat, również za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

Uprawnienia kategorii A2 można uzyskać po ukończeniu 18. roku życia. 

Natomiast kategorii A – po ukończeniu 18 lat (jeżeli jesteś żołnierzem kierującym pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej), po ukończeniu 20 lat (jeśli co najmniej od 2 lat posiadasz prawo jazdy kategorii A2) lub 24 lat (jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków).

Pozostałe warunki i uprawnienia dostępne są na stronie info-car.pl 

(ŁCR)