Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na powszechne zajęcia sportowe w Gminie Olszyna

Samorząd ogłosił dwa konkursy, Sprawdź szczegóły.

Samorząd ogłosił dwa konkursy, Sprawdź szczegóły.

Gmina Olszyna reprezentowana przez Burmistrza Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Powszechne zajęcia sportowe" wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie jego realizacji. 

Gmina Olszyna reprezentowana przez Burmistrza Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Link: Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olszynie.