Efektywniejsze zarządzanie energią elektryczną w MDK

W 2022 roku pojawiły się na budynkach miejskich szkół i instytucji instalacje fotowoltaiczne. Energia ze słońca wytwarzana jest dzięki panelom umieszczonym między innymi na dachu Miejskiego Domu Kultury.

W 2022 roku pojawiły się na budynkach miejskich szkół i instytucji instalacje fotowoltaiczne. Energia ze słońca wytwarzana jest dzięki panelom umieszczonym między innymi na dachu Miejskiego Domu Kultury.

Miejski Dom Kultury mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Leśnej. Dotychczasowe rozdzielnie elektryczne pochodziły jeszcze z lat 30. XX wieku i nie spełniały współczesnych norm i wymagań. Oprócz wymiany rozdzielni należało też uporządkować istniejącą instalację elektryczną, również pod względem współpracy i wykorzystania fotowoltaiki.

Wcześniej instalacja fotowoltaiczna była włączona tylko w jeden obwód elektryczny. Po niezbędnych zmianach dwie rozdzielnie zostały połączone i energia odnawialna zasila cały parter budynku. Tym samym w domu kultury będzie bezpieczniej, a opłaty za prąd mniejsze. 

Dzięki inwestycjom lubańskiego samorządu w odnawialne źródła energii, roczne koszty energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach spadły nawet o 60%.

(ŁCR)