Kurs doskonalący nt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

W dniach 05 - 09.02.2024 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

W dniach 05 - 09.02.2024 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.  Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W trakcie zajęć omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, podejmowanie  i prowadzenie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców, jak również procedury związane ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.