Kurs doskonaląco – atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni

W dniu 15.02.2024 r., zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonaląco – atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W dniu 15.02.2024 r., zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonaląco – atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Podczas pobytu w Ośrodku grupa siedmiu słuchaczy wraz z psami służbowymi, pod opieką kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii, korygowała i doskonaliła  swoją pracę w różnorodnym środowisku i warunkach, zbliżonych do spotykanych w codziennej służbie.

Sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności w kierowaniu i posługiwaniu się psem służbowym był trzydniowy egzamin, którego wynik miał wpływ na termin ważności wydawanego „Atestu psa służbowego SG”.

Przewodnikom i  psom gratulujemy pozytywnie zdanych egzaminów oraz życzymy sukcesów w dalszej służbie.