Zmiany w nocnych i świątecznych dyżurach aptek w 2024 roku

Z dniem 1 stycznia w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1938), które całkowicie zmieniły zasady pełnienia dyżurów przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne.

Z dniem 1 stycznia w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1938), które całkowicie zmieniły zasady pełnienia dyżurów przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne. 

Ustawodawca wprowadził bardzo ważną zmianę – dyżury nie będą już pełnione całodobowo, tylko w wyznaczonym przedziale czasowym.

Z nowym rokiem Zarząd Powiatu w Lubaniu rozpoczął procedurę wyboru jednej apteki ogólnodostępnej, dyżurującej na zasadach zgodnych z nową Ustawą. Do dnia 18 lutego 2024 r.  dyżury realizowane są zgodnie dotychczasowymi przepisami, tj wg ustalonego harmonogramu. W dniu 20.02.2024 r. Zarząd Powiatu Lubańskiego podejmie Uchwałę wyznaczającą aptekę do pełnienia dyżurów w porze nocnej, które będą realizowane w dni powszednie w godzinach od 20.00 do 22.00 oraz dyżurów w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 14.00 do 18.00. Informacja zostanie opublikowana niezwłocznie po podjęciu Uchwały.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.02.2024 r. w godzinach od 20.00 do 24.00 czynna będzie Apteka Cef@rm 36,6 w Olszynie, mieszcząca się w Olszynie przy ul. Wolności 24.

Powiat lubański