Kurs doskonalący „Kontrola graniczna II linii – postępowania graniczne”

W dniach 13 - 16.02.2024 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców oraz Zakładu Organizacji Dydaktyki Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zorganizowali i przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Kontrola graniczna II linii – postępowania graniczne”.

W dniach 13 - 16.02.2024 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców oraz Zakładu Organizacji Dydaktyki Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zorganizowali i przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Kontrola graniczna II linii – postępowania graniczne”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy SG pionu do spraw cudzoziemców, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanych stanowiskach realizują procedury kontrolne właściwe dla II linii kontroli granicznej.

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne.

Omówiono rodzaje dokumentów wydawanych cudzoziemcom, obowiązki cudzoziemców w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz strefy Schengen. Przeprowadzono zajęcia praktyczne z dokumentowania czynności oraz  postępowań prowadzonych przez funkcjonariuszy II linii z użyciem systemów SG. Przedstawiono zagadnienia związane z misją ewaluacyjną Schengen.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego i  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.