Dzień dawcy komórek macierzystych szpiku u Mickiewicza

12 lutego 2024 roku odbyły się w szkole warsztaty związane z dawstwem komórek macierzystych szpiku kostnego. Celem akcji jest ratowanie życia osobom chorym na choroby nowotworowe krwi.

12 lutego 2024 roku odbyły się w szkole warsztaty związane z dawstwem komórek macierzystych szpiku kostnego. Celem akcji jest ratowanie życia osobom chorym na choroby nowotworowe krwi.

Wolontariusze: Kalina Stefańska z klasy 2B’ przygotowała niezwykle interesujący materiał do prezentacji dla uczniów uczestniczących w warsztatach; Katarzyna Cybulska z klasy B’D prezentowała materiał oraz przeprowadziła krótkie testy wiedzy wśród zaproszonej młodzieży; Julia Dubieniecka, Zuzanna Wolanin uczennice klasy 1B zadbały o zbiórkę funduszy na rzecz Fundacji DKMS.

Akcja odbyła się dzięki wolontariuszom i uczniom klasy 4BD, która przygotowała warsztaty i dbała o ich przebieg.

Dziękuję za zaangażowanie Weronice Skowron, Julii Fabiś, Karolinie Najwer, Zuzannie Wróbel, Dorocie Kuźniar, Maryli Socha i Annie Nowak, które dokonywały również rejestracji dawców. Składam serdeczne podziękowania młodzieży z klasy 4 BD

Koordynator Elżbieta Stępnik