Zmiany kadrowe w lubańskiej policji

W sali pamięci Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu odbyła się wyjątkowa uroczystość. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Pawła Półtorzyckiego, władz samorządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, nadleśnictwa, służb mundurowych, kadry kierowniczej oraz pracowników cywilnych młodszy inspektor Marek Sroczyński pożegnał się z lubańską jednostką Policji. Odchodzący Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za wspólną służbę. Obowiązki służbowe Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu zostały powierzone komisarzowi Arturowi Ciupka.
W sali pamięci Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu odbyła się wyjątkowa uroczystość. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Pawła Półtorzyckiego, władz samorządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, nadleśnictwa, służb mundurowych, kadry kierowniczej oraz pracowników cywilnych młodszy inspektor Marek Sroczyński pożegnał się z lubańską jednostką Policji. Odchodzący Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za wspólną służbę. Obowiązki służbowe Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu zostały powierzone komisarzowi Arturowi Ciupka.
 
Dzisiaj w sali pamięci Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu w obecności nadinspektora Pawła Półtorzyckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem i powierzeniem obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Lubański Walery Czarnecki, Burmistrz Olszyny Leszek Leśko, Zastępca Burmistrza LubaniaMateusz Zajdel, Zastępca Burmistrza Leśnej Marcin Mirecki, Wójt Gminy Lubań Małgorzata Hercuń -Dąbrowicka, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, nadleśnictwa, służb mundurowych, kadry kierowniczej oraz pracowników cywilnych. 

Podczas uroczystej zbiórki młodszy inspektor Marek Sroczyński pożegnał się z jednostką, którą kierował od blisko dwóch lat. Na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu został powołany 04 lutego 2022roku. Młodszy inspektor Marek Sroczyński nadzorował pionem prewencji w lubańskiej jednostce.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem podczas uroczystości odczytany został rozkaz nadinspektora Pawła Półtorzyckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu komisarzowi Arturowi Ciupka, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

Komisarz Artur Ciupka jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. Pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach jako dzielnicowy, kierownik Rewiru Dzielnicowych, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Przez ponad 4 lata nadzorował pion kryminalny na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. Od marca 2023r. objął obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

Młodszy inspektor Marek Sroczyński podziękował za dotychczasową, dobrze układającą się współpracę z samorządowcami, przedstawicielami służb mundurowych oraz wymiaru sprawiedliwości. Podziękowania skierował także do kadry kierowniczej i policjantów, dziękując za wytrwałość w codziennej służbie.

Pełniący obowiązki Komendanta lubańskiej jednostki Policji komisarz Artur Ciupka w swoim wystąpieniu, podziękował za zaufanie i powierzenie mu zadań na stanowisku szefa jednostki. Zapewnił o ścisłej współpracy z przedstawicielami między innymi władz samorządowych , służb mundurowych oraz sądu i prokuratury. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby działania policjantów przekładały się na bezpieczeństwo w naszym powiecie.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń