Inwestycje lubańskiego samorządu – dla pieszych i zmotoryzowanych

Dobrze utrzymane drogi, chodniki i parkingi, a także efektywne oświetlenie uliczne i sprawny monitoring to bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Dobrze utrzymane drogi, chodniki i parkingi, a także efektywne oświetlenie uliczne i sprawny monitoring to bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

W mijającej kadencji samorząd miasta Lubań przeznaczył około 25 milionów złotych na inwestycje związane z budową i remontami dróg, ciągów pieszych i parkingów. Ponad połowa tej kwoty (prawie 13 milionów złotych) pochodzi ze środków zewnętrznych. 

Największą inwestycją drogową był remont ul. Głównej, Kolejowej i Jeleniogórskiej. Opiewał on na prawie 12 i pół miliona złotych, w tym 9 milionów złotych z Programu Polski Ład. Oprócz przebudowy nawierzchni dróg wraz z budową chodników i zjazdów na posesje, powstały miejsca postojowe oraz parking dla 22 pojazdów osobowych. Przeprowadzono również wymianę sieci gazowej i wodociągowej wraz z odwodnieniem deszczowym. Tak jak w całym mieście, równolegle zmodernizowane zostało oświetlenie drogowe. 

Elementem rewitalizacji parku na Kamiennej Górze była modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Muzycznej oraz drogi biegnącej w kierunku cmentarza żołnierzy radzieckich wraz z miejscami parkingowymi. Dla wygody spacerowiczów przebudowano również ciągi piesze wzdłuż tych dróg, a także alejkę prowadzącą od Szkoły Muzycznej do amfiteatru. Koszt prac to prawie 5 milionów złotych, w tym 2 miliony z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

Przy dofinansowaniu w wysokości 1,5 miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych wyremontowane zostały ulice w centrum miasta: Tkacka, Mikołaja, Graniczna, Grunwaldzka i Wąska, oraz ul. Stawowa na Księginkach. Całkowity koszt tej inwestycji to 2 miliony 600 tysięcy złotych. 

Ponad milion złotych kosztowała przebudowa ulicy Mostowej. Remontów doczekały się też ulice Robotnicza, Skalnicza i Aleja Niepodległości (koszt ponad 350 tysięcy złotych), Mieszka I (280 tysięcy złotych), Klasztorna (ponad 47 tysięcy złotych). Przebudowane zostały drogi wewnętrzne: ul. Strumykowa (40 tysięcy złotych), odcinek ul. Warszawskiej (155 tysięcy złotych), odcinek drogi wzdłuż ul. Zawidowskiej (150 tysięcy złotych). Nową nawierzchnię otrzymał także łącznik pomiędzy ul. Leśną i Aleją Niepodległości (ponad 34 tysiące złotych) oraz ulica Włókiennicza. 

Miasto nie zapomina też o ciągach pieszych. Przy wsparciu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 160 tysięcy, złotych lubański samorząd wyremontował chodniki przy ulicach Wojska Polskiego i Mikołaja Kopernika. Koszt tych prac to 370 tysięcy złotych. Nowe nawierzchnie otrzymały też chodniki przy ul. Działkowej (134 tysiące złotych), Kazimierza Wielkiego (125 tysięcy złotych) i Królowej Jadwigi (ponad 20 tysięcy złotych). 

Ważnymi elementami miejskiej infrastruktury są parkingi. Duży parking przy ul. Piramowicza odciążył miejsca postojowe w ścisłym centrum. Koszt jego budowy to niemal 900 tysięcy złotych. Gruntowny remont przeszedł parking przy ul. Mieszka II (koszt inwestycji to prawie 520 tysięcy złotych). Miejsca parkingowe utworzono także przy ul. Różanej (koszt 369 tysięcy złotych). Parking wraz z oświetleniem wybudowano przy cmentarzu komunalnym na Uniegoszczy (koszt 80 tysięcy złotych). 

Koniecznym naprawom poddano mostki i kładki przy ulicach Łużyckiej, Włókienniczej, Robotniczej i Ludowej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia sprawny monitoring. Stąd w mijających 6 latach w Lubaniu pojawiło się 13 nowych kamer miejskiego monitoringu. Ich koszt to przeszło 200 tysięcy złotych. 

Oświetlenie uliczne to kolejny element składający się na komfort życia w mieście. W ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” zamontowanych zostało prawie 1700 nowych opraw typu LED. Zdemontowano niemal 600 słupów i wymieniono ponad 1500 metrów kabla elektrycznego.

Wymiana opraw sodowych i rtęciowych o dużej mocy oraz zużytych ledowych na nowoczesne oświetlenie LED wraz z systemem sterowania, daje nam nie tylko znaczące oszczędności w zużyciu energii (nawet o 70%), ale także ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie tzw. smogu świetlnego. 

A co przed nami? 

- Widać wyraźnie, jak zmieniło się nasze miasto w ciągu ostatnich lat. Zrobiliśmy dużo, ale nie znaczy to, że Lubań zwalnia tempo. Najbliższa znacząca inwestycja to remont śródmieścia, tj. ulic Szkolnej, Piramowicza, Szymanowskiego, Placu Lompy, a także niewyremontowanych odcinków ulic Granicznej i Mikołajazapowiedział Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński. 

Ponad 12 milionów złotych, pozyskanych z Programu Polski Ład, przeznaczone zostanie na budowę chodników oraz przebudowę jezdni z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi. Nie zabraknie też zagospodarowania terenów zielonych. Projekt przewiduje również wykonanie kanału teletechnicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do sieci miejskiej. 

Dzięki wsparciu z programu „Rozświetlamy Polskę”, w Lubaniu wymienionych zostanie kolejnych niemal 300 starych opraw sodowych, znajdujących się przy drogach wewnętrznych, parkach, parkingach, placach. Całkowity koszt inwestycji to 475 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu rządowemu wkład własny miasta to jedynie 95 tysięcy złotych.  

Wkrótce ruszy również długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ulic Jagiellońskiej i Fabrycznej. Remontu doczeka się także ul. Łukasiewicza.

Jak co roku Gmina Miejska Lubań będzie kontynuowała bieżące naprawy ulic i chodników. 

Rozumiejąc wagę takich wiadomości, o kolejnych inwestycjach będziemy informować na bieżąco. 

(ŁCR)