Stypendia Wójta Siekierczyn w zarębiańskiej podstawówce

16 lutego bieżącego roku, w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich w Zarębie, odbyło się podsumowanie pracy w pierwszym semestrze oraz przedstawienie sukcesów i osiągnięć najzdolniejszych uczniów.

16 lutego bieżącego roku, w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich w Zarębie, odbyło się podsumowanie pracy w pierwszym semestrze oraz przedstawienie sukcesów i osiągnięć najzdolniejszych uczniów.

W trakcie uroczystego apelu wyróżnionym uczniom gratulacje złożył dyrektor placówki Pan Jacek Adamski, natomiast Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, wręczył stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne: Monice Pełechatej, Ignacemu Kumali, Mai Bukale oraz Karinie Gajewskiej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!