Gmina Platerówka przypomina o złożeniu oświadczenia

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z umową przekazania sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z umową przekazania sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat.

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Beneficjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o utrzymywaniu sprzętu komputerowego w należytym stanie technicznym i użytkowaniu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka.

Pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 04 marca 2024 r.

Wszelkich informacji, niezbędnych do załatwienia powyższych formalności, udzieli Państwu Sekretarz Gminy Renata Stalmach – tel. 75 722 16 90.

W załączeniu treść oświadczenia. 

PLIKI DO POBRANIA