Rozpoczęcie drugiej edycji kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni

W dniu 20.02.2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się druga w tym roku edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W dniu 20.02.2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się druga w tym roku edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Zgodnie z programem kursu na początku przewodnicy z psami przystąpili do sprawdzenia poziomu wyszkolenia i pracy, którego celem było ustalenie ich wartości użytkowej oraz ocena umiejętności kierowania pracą psa przez przewodnika. Najwyższe wyniki ze sprawdzenia uzyskał:
-  chor. SG Wojciech MATUSZYK z psem DICO – Warmińsko-Mazurski Oddział SG - ze średnią ocen 4,55.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dniem 23.02.2024 r. Komendant OSS SG w Lubaniu zwolnił ww. funkcjonariusza z udziału w zajęciach korygująco-doskonalących.

Uzyskane wyniki potwierdzają ogromne zaangażowanie przewodnika w realizację cotygodniowych szkoleń doskonalących w macierzystej jednostce organizacyjnej.
Ciągłe samokształcenie przewodników oraz utrzymywanie i doskonalenie zdolności użytkowej psów służbowych wpływa na bezpieczeństwo naszych granic, a szybszy powrót do macierzystej jednostki przyczyni się do wzmocnienia potencjału placówek SG w zakresie wykorzystania przewodników z psami w służbie.

Panu Komendantowi gratulujemy zaangażowanego i pełnego pasji funkcjonariusza, a przewodnikowi życzymy satysfakcji z pracy z psem oraz sukcesów w codziennej służbie !