Program “Czyste Sołectwo”

Program “Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/ sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów.

Program “Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/ sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://czystesolectwo.pl/.

Za każdą tonę zebranych elektrośmieci sołectwo otrzymuje 400 zł.

Więcej informacji oraz regulamin Programu na stronie: https://czystesolectwo.pl/