Inwestycje lubańskiego samorządu – termomodernizacja miejskich budynków

Termomodernizacja i inwestycje w budowę instalacji fotowoltaicznych - Gmina Miejska Lubań stawia na długoterminowe oszczędności w zużyciu ciepła i energii elektrycznej.

Termomodernizacja i inwestycje w budowę instalacji fotowoltaicznych - Gmina Miejska Lubań stawia na długoterminowe oszczędności w zużyciu ciepła i energii elektrycznej.

Fotowoltaika na miejskich budynkach

W 2022 roku, w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań”, zostały zamontowane panele fotowoltaiczne na dachach budynku administracyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, szkół podstawowych nr 3 (obecnie Przedszkole Miejskie nr 1) i 4, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, Urzędu Miasta przy ul. 7. Dywizji i Miejskiego Domu Kultury. Łączna moc instalacji to 0,1228 MW. 

2 miliony złotych, które miasto przeznaczyło na ten cel, pochodziły z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2, w ramach międzygminnego projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”, przeprowadzono kompleksowe prace, polegające na ociepleniu stropodachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Wdrożony został systemu zarządzania energią, wymienione okna i drzwi zewnętrzne, a także zmodernizowane oświetlenie. Projekt objął również wymianę instalacji centralnego ogrzewania w tzw. dobudówce, wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz remont łazienek. 

Powyższe prace kosztowały ponad 3 miliony złotych, z czego Gmina Miejska Lubań wyłożyła około 700 tysięcy złotych, przy ponad 2,3 miliona złotych dofinansowania.

Remont Przedszkola Miejskiego nr 5

Kompleksową modernizację energetyczną przeprowadzono także w ramach remontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 5. Termomodernizacja ścian, podłóg, stropodachu, okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej i wentylacji oraz wykonanie instalacji zarządzającej energią cieplną i elektryczną, a także instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia – to wszystko nie tylko podniosło komfort nauki dzieci i pracy nauczycieli, ale także wpłynęło na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji placówki.
Koszt remontu to prawie 6 milionów złotych, w tym ponad 2 miliony złotych z funduszy unijnych.

Termomodernizacja hali sportowej i krytej pływalni MOSiR

Głęboka termomodernizacja to niezwykle ważny element zakończonego w lutym kompleksowego remontu krytej pływalni i oddanej do użytku jesienią 2023 roku hali sportowej. Oba obiekty, należące do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zostały wyremontowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ocieplenie budynków, wymiana okien oraz poszycia dachów, a także nowe instalacje grzewcze i wentylacyjne – to elementy, które wpłyną na niższe koszty utrzymania i większy komfort użytkowników.
Wartość całej inwestycji do ponad 22 miliony złotych.

Plany na przyszłość

- Jeszcze w tym roku ruszy pierwszy etap kolejnej inwestycji, czyli rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły łacińskiej, a obecnie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej. Dzięki temu zatrzymamy postępującą degradację budynku oraz uzyskamy zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu pracowników i interesantów obu instytucji zapowiedział Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński. 

Środki z Programu Polski Ład dla zabytków Gmina Miejska Lubań zamierza przeznaczyć na wymianę ponad 80 okien oraz dwojga drzwi zewnętrznych i jednych wewnętrznych. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 498 tysięcy złotych, a deklarowany wkład własny to jedynie 10 tysięcy złotych. 

- Wyzwania współczesności sprawiają, że poprawa parametrów cieplnych budynków i zwrot ku odnawialnym źródłom energii jest koniecznością. Jako samorząd rozumiemy to bardzo dobrze, stąd tak wiele inwestycji w tym obszarzepodsumował Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński.

(ŁCR)