Dyżury poradnictwa specjalistycznego w marcu 2024 r.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

06.03.2024 r. – godz. 10.00-12.00
18.03.2024 r. - godz. 16.00-18.00

Terapeuta

11.03.2024 r. – godz. 10.00-12.00
20.03.2024 r. - godz. 16.00-18.00

Prawnik

07.03.2024 r. – godz. 09.00-11.00
13.03.2024 r. – godz. 11.00-14.00
23.03.2024 r. – godz. 11.00-14.00
25.03.2024 r. – godz. 09.00-11.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334