Kurs doskonalący nt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”

W dniach 19 - 23.02.2024 r. instruktorzy OSS SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”.

W dniach 19 - 23.02.2024 r. instruktorzy OSS SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej SG, Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy Straży Granicznej, których specyfika wykonywania zadań służbowych może powodować konieczność użycia  lub wykorzystania broni palnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Podczas ćwiczeń słuchacze doskonalili umiejętności z zakresu techniki strzelania z broni palnej, a także kształtowali prawidłowe postawy i reakcje w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia podczas kontroli osób.

Wiele uwagi poświęcono kwestie bezpieczeństwa własnego i partnera w trakcie wykonywania zadań służbowych w stosunku do osób agresywnych i szczególnie niebezpiecznych.

SG w Lubaniu