Mickiewicz współpracuje z US

20 lutego 2024 roku eksperci z Urzędu Skarbowego w Lubaniu Pan Naczelnik Urzędu Skarbowego Władysław Sikora i Pani Kierownik Grażyna Markowska-Trypka spotkali się z uczniami technikum w zawodzie technik ekonomista i rachunkowości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im Adama Mickiewicza i szczegółowo omówili rozliczenia roczne PIT oraz obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży.

20 lutego 2024 roku eksperci z Urzędu Skarbowego w Lubaniu Pan Naczelnik Urzędu Skarbowego Władysław Sikora i Pani Kierownik Grażyna Markowska-Trypka spotkali się z uczniami technikum w zawodzie technik ekonomista i rachunkowości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im Adama Mickiewicza i szczegółowo omówili rozliczenia roczne PIT oraz obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży.

Ponadto wyjaśnili na czym polega zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla członków najbliższej rodziny oraz kto, kiedy i jak może skorzystać z tego zwolnienia podatkowego.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania zadawane przez uczniów, którzy chętnie skorzystali z wiedzy i doświadczeń ekspertów w tej dziedzinie.

Dziękujemy

ZSP im. A.Mickiewicza