Szkolenie nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”

W dniach 19 - 23.02.2024 r.  funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili szkolenie nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”.

W dniach 19 - 23.02.2024 r.  funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili szkolenie nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”.

W kursie wzięli udział przedstawiciele z Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG. Przedsięwzięcie skierowane było do funkcjonariuszy przewidzianych do udziału w doprowadzeniach przymusowych cudzoziemców droga lotniczą.

W trakcie zajęć słuchacze zapoznali się aspektami prawnymi doporwadzeń przymusowych, z uwzględnieniem operacji organizowanych pod auspicjami Agencji FRONTEX. Omówiono zakres użycia środków przymusu bezpośredniego na pokładzie statków powietrznych w oparciu o przepisy lotnicze.

Poruszone zostały również zagadnienia związane z aspektami komunikacji niewerbalnej, różnic kulturowych, a także komunikacji w języku angielskim. Cześć praktyczna zawierała trening użycia środków przymusu bezpośredniego oraz czynności realizowane podczas operacji powrotowej, z wykorzystaniem symulatora samolotu i pomieszczeń dla osób zatrzymanych. 

Lubańska SG