Są środki na remont Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

Blisko 8,6 miliona złotych będzie kosztował pierwszy etap kompleksowego remontu budynku Miejskiego Domu Kultury.

Blisko 8,6 miliona złotych będzie kosztował pierwszy etap kompleksowego remontu budynku Miejskiego Domu Kultury.

Samorząd Lubania od lat ma świadomość, że okazały budynek z przełomu XIX i XX wieku wymaga gruntownego remontu i modernizacji.

Dzięki wsparciu funduszy unijnych, pozyskanych w ramach międzygminnego porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF), jako pierwsza ruszy modernizacja funkcjonalna. Szacowana całkowita wartość prac to prawie 8,6 miliona złotych, z czego ponad 6 milionów złotych pochodzić będzie z dofinansowania ZIT ZOF. Jest także szansa na 10-procentowe wsparcie projektu z funduszy rządowych. 

Celem modernizacji będzie dostosowanie budynku do nowych funkcji oraz poprawę już istniejących funkcjonalności. Ważny element to dostosowanie obiektu do obsługi osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację barier architektonicznych (m.in. montaż dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi), odpowiednie oznakowanie (m.in. plany tyflograficzne), montaż pętli indukcyjnej.

W planach jest kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, zewnętrzne oświetlenie terenu, iluminacja elewacji, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja wentylacji, wymiana instalacji c.o. 

- Drugi etap prac to modernizacja energetyczna MDK. Tu planujemy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych dachu, docieplenia ścian wewnętrznych, modernizacja źródła ciepła poprzez podłączenie MDK do miejskiej sieci ciepłowniczej, wprowadzenie systemu zarządzania energią cieplną i elektryczną. Będziemy starać się pozyskać na ten cel środki z innych źródeł, tak aby oba etapy były realizowane równolegle – wyjaśnił Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

Zakres planowanych prac nie wymaga pozwolenia na budowę oraz oceny oddziaływania na środowisko. Gmina Miejska Lubań ma już dokumentację projektową, opracowaną w 2016 roku. I choć wymaga ona aktualizacji, bo pewne prace zostały już wykonane w latach 2017 – 2022 (m.in. wymiana okien, pokrycie części dachów), to na pewno przyspieszy proces wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót. 

Przewidywany termin wykonania inwestycji to lata 2025 – 2026.

(ŁCR)