Nowe miejsca pracy w Gminie Siekierczyn

W dniu 27 lutego bieżącego roku, na terenie Zakładu Karnego w Zarębie, nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Dyrektorem Fabryki Nova Polska Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej, Panem Danielem Gerc, a Dyrektorem Zakładu Karnego w Zarębie, Panem mjr. Mateuszem Jaraczewskim.

W dniu 27 lutego bieżącego roku, na terenie Zakładu Karnego w Zarębie, nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Dyrektorem Fabryki Nova Polska Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej, Panem Danielem Gerc, a Dyrektorem Zakładu Karnego w Zarębie, Panem mjr. Mateuszem Jaraczewskim.

Przedmiotem umowy jest dzierżawa hali produkcyjnej znajdującej się na terenie zarębiańskiej jednostki penitencjarnej, w której przy produkcji mebli tapicerowanych zatrudnionych zostanie 75 osadzonych oraz 10 osób „cywilnych” z naszego regionu.

Przy podpisaniu umowy, na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie, uczestniczył Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, który przedstawił w trakcie spotkania plany związane z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierczyn oraz zamierzenia inwestycyjne w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi gminy i tworzącemu warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Włodarz naszej gminy zadeklarował również dalszą współpracę z kierownictwem zakładu karnego i pogratulował kierownictwu Nova Polska Sp. z o.o. wyboru lokalizacji przedsiębiorstwa w naszej gminie.

UG Siekierczyn