Garaż dla pojazdów bojowych OSP Włosień i świetlica w Platerówce - planowane inwestycje

Wójt Gminy Platerówka w ramach 8 naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, złożył wniosek na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP Włosień. Staraniami Wójta Gminy, wniosek przeszedł pozytywną weryfikację w wyniku czego rozpoczęły się wszelkie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prace projektowe trwają, budynek zyskał już swoją wizualizację.

Wójt Gminy Platerówka w ramach 8 naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, złożył wniosek na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP Włosień.

Staraniami Wójta Gminy, wniosek przeszedł pozytywną weryfikację w wyniku czego rozpoczęły się wszelkie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prace projektowe trwają, budynek zyskał już swoją wizualizację.

Garaż o pow. zabudowy 170 m2 wybudowany zostanie we Włosieniu w nowej dogodnej lokalizacji w okolicy budynku Świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Włosieniu.

Kolejnym sukcesem jest zawarcie umowy na przeprowadzenie długo oczekiwanego kapitalnego remontu budynku świetlicy wiejskiej w Platerówce.

Inwestycja dofinasowana zostanie w ramach 1 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

W dniu 23.02.2024 r. Wójt Gminy Krzysztof Halicki podpisał umowę z wykonawcą, firmą FBL Tomasz Lassak z siedzibą w Leśnej.

Zakres prac obejmuje m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie nowej elewacji, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej w całym obiekcie, remont wszystkich pomieszczeń, a także adaptację pomieszczeń na potrzeby jednostki OSP.

Budynek zyska nowy wygląd i lepszą funkcjonalność pomieszczeń.