Zapisy do żłobka

W poniedziałek 4 marca ruszyła rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Lubaniu. Wolne miejsca nadal są dostępne, a wnioskować o przyjęcie dziecka można do końca tygodnia.

W poniedziałek 4 marca ruszyła rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Lubaniu. Wolne miejsca nadal są dostępne, a wnioskować o przyjęcie dziecka można do końca tygodnia.

W tegorocznej rekrutacji do Żłobka Miejskiego dostępnych jest 26 miejsc dla dzieci.

- Pierwszego dnia do godziny 7.15 złożono 22 wnioski. Mamy zatem jeszcze wolne miejsca żłobkowe. Dokumenty można składać do 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują takie kryteria jak praca zawodowa obojga rodziców, samotne wychowywanie dziecka, wielodzietność czy niepełnosprawność rodziców. Kryterium dodatkowym jest kolejność zgłoszeń informuje Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubaniu, Jolanta Fiłka.

Aktualnie Żłobek Miejski w Lubaniu dysponuje 55 miejscami dla maluchów. Na początku działalności, czyli w roku 2014, placówka zapewniała opiekę dla 50 dzieci. W 2019 roku, po pozytywnej decyzji w sprawie możliwości zwiększenia liczby miejsc w wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lubaniu, udało się utworzyć dodatkowe miejsca. To jednak nie zamknęło starań o zwiększeniu ilości dostępnych miejsc żłobkowych. Samorząd dostrzegł nowe możliwości, które pojawiły się wraz z opuszczeniem budynku przy ul. Skalniczej przez Szkołę Podstawową nr 3. Funkcjonujące tam Przedszkole Miejskie nr 1 zajmuje tylko część obiektu, dlatego wolne sale można będzie przeznaczyć na odział Żłobka Miejskiego. Fundusze na ten cel pozyskaliśmy z programu „Maluch+” na lata 2022 – 2029, o czym informowaliśmy w roku minionym.

- Wsparcie pozyskane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosło 976.812,02 zł. Środki te pozwolą na utworzenie 24 nowych miejsc opieki, które będą zlokalizowane w filii żłobka, jaka powstanie w budynku oświatowym na lubańskich Księginkach. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową mówi Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, czynimy starania, aby rekrutacja do miejskich placówek oświatowych mogła odbywać się w systemie elektronicznej rejestracji.
(ŁCR)