Spotkanie konsultacyjne w sprawie nowej formuły „Oceny Placówek Straży Granicznej”

W dniach 29.02 - 01.03.2024 r. Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował spotkanie konsultacyjne w sprawie nowej formuły „Oceny Placówek Straży Granicznej”.

W dniach 29.02 - 01.03.2024 r. Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował spotkanie konsultacyjne w sprawie nowej formuły „Oceny Placówek Straży Granicznej”.

Uczestnikami spotkania byli funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem spotkania było omówienie działań oraz przypisanych do nich wartości punktowych dla najważniejszych zdarzeń branych pod uwagę przy ocenie placówki SG, w zakresie realizacji kluczowych zadań związanych z zapobieganiem oraz przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Przedstawiono problematykę związaną z dotychczasową formułą „Oceny Placówek SG” oraz planowane jej zmiany.

Omówiono nową formułę funkcjonowania „Oceny Oficera łącznikowego”, w której ujęto działania realizowane przez oficera łącznikowego przy UW, wpływające na dalsze czynności w zakresie realizacji kluczowych zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem nielegalnej migracji.

Celem nowej oceny jest uzyskanie ogólnej charakterystyki i efektywności funkcjonowania aparatu oficera łącznikowego w poszczególnych oddziałach SG. 

Lubańska SG