Z kamerami bezpieczniej

Samorząd miejski systematycznie powiększa monitoring miejski. Tym razem przymierza się do umieszczenia kamer przy skrzyżowaniu ulic: Rybacka - Warszawska i Lwówecka. Wniosek o dofinansowanie już poszedł, czekamy na jego rozpatrzenie.

Samorząd miejski systematycznie powiększa monitoring miejski. Tym razem przymierza się do umieszczenia kamer przy skrzyżowaniu ulic: Rybacka - Warszawska i Lwówecka. Wniosek o dofinansowanie już poszedł, czekamy na jego rozpatrzenie.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych. Gmina Miejska Lubań z powodzeniem starała się już o dofinansowanie z tego źródła. Pozyskane środki wsparły montaż kamer przy skrzyżowaniu drogi krzyżowej 30 z ulicą Kopernika i ulicą Cmentarną.

W odpowiedzi na możliwość aplikowania o kolejne środki z programu, w ramach naboru 2024, Gmina Miejska Lubań złożyła wniosek dotyczący umieszczenia wizyjnego punktu zbiorczego przy skrzyżowaniu ulic: Rybacka - Warszawska i Lwówecka.

Planowany punkt składałby się z dwóch kamer stacjonarnych i jednej obrotowej - zdradza Arkadiusz Słowiński, Burmistrz Miasta Lubań. - Z powodu nagromadzenia na niedużym obszarze punktów handlowych i ośrodków użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, żłobek, MOSiR) ten rejon miasta cechuje się dużym natężeniem ruchu (pieszego i samochodowego). Monitoring pozwoliłby na bieżącą obserwację oraz rejestrację przebiegu ruchu w obrębie przejść dla pieszych oraz skrzyżowania drogi krajowej z drogami powiatowymi. Jeśli nasz wniosek zostanie przyjęty, zadanie zostanie wykonane jeszcze w tym roku – dodaje burmistrz.

Wskazany rejon miasta do tej pory nie był objęty zasięgiem monitoringu miejskiego. Potrzebę montażu kamer potwierdzają dane dotyczące zdarzeń drogowych pozyskane z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć możliwości skutecznego działania przez służby odpowiedzialne za porządek publiczny.

Lubański projekt opiewa na kwotę 40 tys. zł, z czego dofinansowanie może wynieść nawet 37 tys. zł. W etapie wojewódzkim zostanie wyłonionych maksymalnie 12 projektów, które wojewoda zarekomenduje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do dofinansowania. Liczymy na pozytywny finał sprawy.

(ŁCR)