Nowi Sołtysi i Rady Sołeckie w Gminie Siekierczyn

W związku z upływem pięcioletniej kadencji sołtysów i rad sołeckich, w dniach od 13 do 28 lutego b.r. przeprowadzone zostały wybory nowych organów tych jednostek pomocniczych gminy. Wybory w poszczególnych sołectwach odbyły się na mocy zarządzeń Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń.

W związku z upływem pięcioletniej kadencji sołtysów i rad sołeckich, w dniach od 13 do 28 lutego b.r. przeprowadzone zostały wybory nowych organów tych jednostek pomocniczych gminy. Wybory w poszczególnych sołectwach odbyły się na mocy zarządzeń Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń.

W dniu 29 lutego bieżącego roku na sesji Rady Gminy Siekierczyn nastąpiło uroczyste przedstawienie nowo wybranych sołtysów oraz rad sołeckich, których skład przedstawiamy Państwu poniżej:

 1. Sołectwo Rudzica:
  Sołtys: Tomasz Łyp, Rada Sołecka: Grażyna Narel – przewodnicząca, Krzysztof Bądyra, Agnieszka Szczepańska, Irena Sobol, Dorota Laskowska.
 2. Sołectwo Nowa Karczma:
  Sołtys: Sebastian Kryjak, Rada Sołecka: Anna Jackiewicz – przewodnicząca, Krzysztof Iwański, Kamil Kosakowski, Marta Kosakowska, Dariusz Zieziula.
 3. Sołectwo Wyręba:
  Sołtys: Dariusz Jaworowski, Rada Sołecka: Kazimierz Słabicki – przewodniczący, Danuta Jaworowska, Bogdan Kowalski, Patrycja Żygadło-Sałęga, Przemysław Szyndlarewicz.
 4. Sołectwo Wesołówka:
  Sołtys: Zofia Kruczyk, Rada Sołecka: Krystyna Czolij – przewodnicząca, Jadwiga Humen, Antonina Murias, Weronika Sadowska, Katarzyna Wilczyńska.
 5. Sołectwo Zaręba:
  Sołtys: Elzbieta Kołkiewicz, Rada Sołecka: Andrzej Hamielec – przewodniczący, Katarzyna Humen, Czesława Rosołowska, Magda Stępniak, Małgorzata Szymańska.
 6. Sołectwo Siekierczyn Górny:
  Sołtys: Jarosław Uryga, Rada Sołecka: Agnieszka Kaczmar - przewodnicząca, Zbigniew Sudejko, Marzena Majer, Dawid Kołodziński, Seweryn Goguł.
 7. Sołectwo Siekierczyn Dolny:
  Sołtys: Ewelina Procajło, Rada Sołecka: Małgorzata Czekaj – przewodnicząca, Andrzej Burek, Agnieszka Kunec, Joanna Nowińska, Agnieszka Zacharczuk                                                     

Nowi przedstawiciele samorządów wiejskich, którzy aktualnie piastować będą tą funkcję przez kolejnych 5 lat w sołectwach naszej gminy, zadeklarowali, że niezwłocznie zabierają się do ciężkiej i wytężonej pracy na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Pamiętajmy jednak, że bez naszego wsparcia, zaangażowania w pomoc i umiejętność dialogu, nowym sołtysom i radom sołeckim trudno będzie samodzielnie rozwiązywać problemy i skutecznie działać na rzecz naszych małych lokalnych społeczności. Dlatego dziękując za rekordową frekwencję podczas wszystkich zebrań, jeszcze raz zachęcamy wszystkich Państwa do włączania się w organizację oraz przygotowanie uroczystości i wydarzeń sołeckich i gminnych, za co z góry dziękujemy.

Gratulujemy oraz życzymy sukcesów, sił i wytrwałości w rozwiązywaniu wszystkich ludzkich problemów i spraw!